• banner
  • banner

Blog

Zdobyliśmy uznanie LRQA w zakresie spedycji ładunków ponadgabarytowych

Firma Okmarit działa od 1991 roku w branży shippingowej, przewozach międzynarodowych różnego rodzaju ładunków, w tym drobnicowych, płynnych, ponadgabarytowych i niebezpiecznych. Od 1996 roku nasza firma jest członkiem organizacji BIMCO oraz ITIC w Londynie. Zajmujemy się też spedycją tego typu ładunków w naszym kraju oraz za granicą, a także transportem kontenerowym i obsługą agencyjną statków […]

Możliwości i uprawnienia agentów okrętowych

Agent okrętowy czyli ship’s agent to zawód, którego uprawnienia regulowane są Ustawą z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. Warto mieć na uwadze, że zawód agenta okrętowego bywa również nazywany agentem morskim albo statkowym, ale nie jest tożsamy ze stanowiskiem maklera morskiego. Usługi, świadczone przez agentów okrętowych skupiają na reprezentowaniu interesów armatorów oraz kompleksowej […]

Jakie przepisy regulują zasady spedycji międzynarodowej?

Spedycja to działalność, która ułatwia korzystanie z usług transportowych i polega na organizowaniu procesów transportowych oraz towarzyszących im czynności. Spedytor zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę z punktu nadania do punktu odbioru, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy. Spedycję dzielimy na gałęziową, która może być samochodowa, lotnicza, morska lub kolejowa oraz intermodalną, łączącą w sobie minimum dwa różne środki […]

Zalety transportu ładunków drogą morską

Transport morski odgrywa ważną rolę w wielu gałęziach współczesnej gospodarki. Zapewnia przy tym swobodny i niemal nieograniczony przepływ różnorodnych towarów. Przez tysiące portów na całym świecie przewija się każdego roku ogromna liczba statków i tony różnorakich towarów. Szlaki transportowe na morzach i oceanach tworzą bogatą sieć komunikacyjną, umożliwiając przewóz towarów na różne odległości. Pomimo rozwoju […]

Ładunki drobnicowe w transporcie morskim

Transport drobnicowy dotyczy ładunków o mniejszych gabarytach, które pod względem wagi i kubatury nie spełniają kryteriów ładunku całokontenerowego. Najczęściej przewożone są w dużych ilościach skonsolidowane w kontenerach zbiorczych. Mogą być przewożone różnymi środkami transportu, w tym drogą morską. Wykorzystywane są przy tym statki – drobnicowce, które są specjalnie przystosowane do przewozu drobnicy.

Specyfika i podział ładunków masowych transportowanych drogą morską

Mianem ładunków masowych określamy ładunki jednorodne, które są przewożone w dużych partiach. Możemy je rozróżnić na ładunki suche, płynne i specjalne. Przewożone są najczęściej w transporcie morskim, śródlądowym i kolejowym w dużych ilościach luzem w przewozach całopojazdowych. Wyróżniają się przede wszystkim niską zawartością jednostkową. Do ładunków masowych zaliczamy m.in. węgiel, rudy żelaza, nawozy sztuczne, tarcicę, […]