• banner
  • banner

Strona główna » Blog

Blog

Zalety transportu ładunków drogą morską

Transport morski odgrywa ważną rolę w wielu gałęziach współczesnej gospodarki. Zapewnia przy tym swobodny i niemal nieograniczony przepływ różnorodnych towarów. Przez tysiące portów na całym świecie przewija się każdego roku ogromna liczba statków i tony różnorakich towarów. Szlaki transportowe na morzach i oceanach tworzą bogatą sieć komunikacyjną, umożliwiając przewóz towarów na różne odległości. Pomimo rozwoju […]

Ładunki drobnicowe w transporcie morskim

Transport drobnicowy dotyczy ładunków o mniejszych gabarytach, które pod względem wagi i kubatury nie spełniają kryteriów ładunku całokontenerowego. Najczęściej przewożone są w dużych ilościach skonsolidowane w kontenerach zbiorczych. Mogą być przewożone różnymi środkami transportu, w tym drogą morską. Wykorzystywane są przy tym statki – drobnicowce, które są specjalnie przystosowane do przewozu drobnicy. Specyfika transportu morskiego […]

Specyfika i podział ładunków masowych transportowanych drogą morską

Mianem ładunków masowych określamy ładunki jednorodne, które są przewożone w dużych partiach. Możemy je rozróżnić na ładunki suche, płynne i specjalne. Przewożone są najczęściej w transporcie morskim, śródlądowym i kolejowym w dużych ilościach luzem w przewozach całopojazdowych. Wyróżniają się przede wszystkim niską zawartością jednostkową. Do ładunków masowych zaliczamy m.in. węgiel, rudy żelaza, nawozy sztuczne, tarcicę, […]

Krótka charakterystyka transportu ładunków ponadgabarytowych

Przewóz ładunków ponadgabarytowych, czyli takich, które cechują się parametrami przekraczającymi możliwości tradycyjnych środków transportu, staje się obecnie coraz bardziej niezbędny przede wszystkim ze względów na dynamiczny rozwój różnych gałęzi przemysłu. Ładunki ponadgabarytowe są transportowane przede wszystkim drogą morską, a największym wyzwaniem jest przede wszystkim wprowadzenie takiego ładunku na pokład statku lub barki. Czym właściwie są […]

Dlaczego warto zdecydować się na spedycję drogą morską?

Za sprawą postępu technologicznego w branży TSL, obecnie mamy dostęp do wielu środków transportu i różnych rozwiązań spedycyjnych. Dzięki temu możemy też na nowo odkrywać zalety tradycyjnych sposobów przewozu ładunków. Przykładem tego jest transport morski, jedna z najstarszych metod przemieszczania się i wciąż chętnie stosowana w branży spedycyjnej. Jakie są atuty spedycji drogą morską? Duże […]

Co warto wiedzieć o transporcie ponadgabarytowym

Duże, ponadnormatywne ładunki wymagają specjalnego traktowania w zakresie organizacji ich przewozu. W tym celu w prawie funkcjonuje pojęcie transportu ponadgabarytowego, który dotyczy największych towarów przewożonych zarówno drogą lądową, jak i morską. Co wyróżnia transport nienormatywny i jakie są przykłady ładunków przewożonych zgodnie z jego zasadami? Na czym polega transport ponadgabarytowy? Transport ponadgabarytowy, zwany również ponadnormatywnym […]